"Com aconseguir clients amb la publicitat online?"

Del al

Formació online

Objectius: conèixer els diferents mitjans que tenim disponibles per fer publicitat online, identificar els objectius d'una campanya i aprendre a dissenyar estratègies per aconseguir-los.

Contingut del taller:

· Introducció a la publicitat online:
· Com es ven a internet?
· Segmentació del públic objectiu.
· La meva pàgina web, com ha de ser?
· Cercadors com eina de publicitat SEO i SEM.
· Xarxes publicitàries de Google Adwords: Cerca, Display, Youtube.
· Publicitat a les xarxes socials SMM.
· Publicitat a Twitter i Facebook.
· Formats publicitaris.
· Eines de gestió i seguiment.
· El email màrqueting: Mailchimp
· Social selling: com vendre a Linkedin
· Altres formes de promoció (link building, content màrqueting, inbound màrqueting, etc..)

INSCRIPCIONS:

Correu electrònic: comerc-e@corberadellobregat.cat
WhatsApp: 672 382 215
 

14 i 16 de desembre de les 14.30 a les 16.30 h