Àrea d'Atenció a la Ciudadania

Regidor responsable: Víctor Gónzalez

Grup polític: ERC

Correu: vgonzalez(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

L'Àrea d'Atenció a la Ciutadania té com a objectiu millorar la relació entre la ciutadania i l'Ajuntament en els tres vessants de l'atenció: presencial, telefònica i en línia.

Coordina i dirigeix l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) tenint cura d'agilitzar els tràmits administratius, millorant-ne la seva gestió i seguiment, assegurant l'adequada qualitat de l'atenció a les persones i fomentant que peticions i suggeriments siguin tinguts en compte.


Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

  • Adreça: Carrer de La Pau, 4
     
  • Horari: dilluns i divendres de 8.30 a 14 h. De dimarts a dijous de 8.30 a 18 h.
  • Els mesos d'estiu, Setmana Santa, ponts i Nadal, l'horari és de dilluns a divendres de 8.30 a 14h
    * Enguany l'horari d'estiu serà del dia 22 de juny al dia 10 de setembre de 2020.

 Consulteu la següent informació per fer tràmits telemàtics: