Àrea d'Empresa i Emprenedoria

Regidor responsable: Cristina Blasquiz i López

Grup polític: ERC

Correu: cblasquiz(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Treballant de forma transversal amb la resta d'àrees municipals, s'encarrega de la dinamització sòcio-econòmica del municipi, contribuint a la generació i manteniment dels sectors productius empresarial, emprenedoria i serveis. Col·labora amb les associacions d'emprenedors i convoca i atorga els ajuts i subvencions municipals. Serà la responsable del control, programació i gestió de les instal·lacions destinades a la dinamització de l'emprenedoria i empresa de titularitat municipal. Concretament, en l'actualitat dur el control, programació i gestió de l'Espai-C.

Així mateix, assumeix les funcions en temes de consum, incloent dins els objectius de l'Àrea la defensa del consumidors, vetllant i informant sobre els seus drets i protegint-ne els interessos.