Àrea de Benestar Social i Gent Gran

Arturo Martínez

Regidor responsable: Arturo Martínez

Grup polític: ERC

Correu: amartinez(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Dirigeix, coordina i gestiona els serveis socials de base que inclouen: l'atenció social individual i familiar, l'atenció a la infància i adolescència en risc, l'atenció social domiciliària per a les persones grans sense recursos suficients i que viuen soles i per a les persones amb dependència, i l'atenció a les persones immigrades en qüestions d'arrelament i inclusió social.


Així mateix, organitza i gestiona les activitats de socialització i lleure de les persones grans del municipi i col·labora amb totes les entitats ciutadanes de gent gran, de persones discapacitades, d'afectats per malalties cròniques i degeneratives i les organitzacions que realitzen activitats solidàries i d'ajut social, convoca i atorga anualment les subvencions municipals i dona compliment als convenis específics existents. Convoca i lidera el Consell Sectorial de la Gent Gran.