Àrea de Cultura

Jordi Anducas

Regidor responsable: Jordi Anducas

Grup polític: ERC

Correu: janducasp(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

El seu objectiu és el foment de la cultura entre la ciutadania, planificant, programant i coordinant les activitats culturals i festives.
Té cura d'organitzar i coordinar la realització de diverses festes i cites culturals arrelades al municipi, com ara les festes majors, la Nit de Reis i el Carnestoltes, entre d'altres. També fomenta la implicació de les diverses entitats, barris i urbanitzacions en les activitats culturals, mitjançant la Comissió de Festes. Juntament amb el manteniment de les tradicions populars i la cura del patrimoni històric i cultural, aquesta Àrea realitza iniciatives culturals pròpies, amb una programació cultural de qualitat per al municipi. Promou i realitza exposicions i activitats de promoció de la lectura entre la població, especialment entre infants i joves.


Anualment, convoca i atorga les subvencions destinades a les entitats que organitzin i desenvolupin projectes d'activitats culturals al municipi. Així mateix, s'encarrega de la gestió i seguiment dels convenis amb entitats culturals.