Àrea de Medi Ambient

Xavi Miquel

Regidor responsable: Xavi Miquel

Grup polític: CUP

Correu: xmiquel(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Promou la protecció del medi ambient i la sostenibilitat del territori. Té cura del patrimoni natural, especialment dels elements catalogats, de les lleres i zones de protecció del domini públic hidràulic (rieres i torrents), així com dels camins, vies rurals i itineraris. Gestiona l'establiment i manteniment de les franges de protecció d'incendis. Porta a terme campanyes de sensibilització mediambiental entre la població i s'encarrega del pla d'autocompostatge.