Àrea de Règim Interior i Equipaments Municipals

Regidor responsable: Cristina Blasquiz i López

Grup polític: ERC

Correu: cblasquiz(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Dissenya, proposa i executa polítiques organitzatives que permetin l'optimització dels recursos de l'Ajuntament per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels serveis a la ciutadania.

Vetlla pel manteniment i els subministraments de totes dependències municipals que d'entre altres són:

- Serveis Centrals que inclou les oficines de la "Casa Consistorial", Prefectura de Policia, antic edifici de les Escoles, l'edifici on es situa la Oficina d'Atenció a la Ciutadania i la resta d'edificis i construccions annexes de titularitat municipal.

- "Casal de les Magnòlies" i el banc d'aliments, en coordinació dels serveis socials amb les entitats conveniades.

- Sala d'Exposicions "Antic Hospital de Pelegrins" i la Biblioteca Municipal "Can Baró".

- Edificis dels centres educatius de titularitat municipal.

- Instal·lacions esportives de titularitat municipal.

- Parc d'habitatges públics.

- Deixalleria Municipal.

- Cementiri Municipal.

- L'Hotel d'Entitats Ca La Badia, equipament cedit per l'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat.

- Oficines de l'equipament de Polítiques d'Igualtat situat a la plaça Sant Antoni.

- Equipament dels Bombers Voluntaris.

Gestiona les necessitats d'equipaments de les diferents Àrees i en aquest àmbit, dissenya, proposa i gestiona el pressupost d'inversions de nou patrimoni municipal mitjançant les diferents formes existents (adquisicions, lloguers, ...)


També s'encarrega del subministrament general de materials i execució equipaments. Inclou el departament de sistemes d'informació.