Àrea de Salut Pública

Regidor responsable: Mònica Estrader Rodríguez

Grup polític: CUP

Correu: mestrader(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Té com a principal objectiu vetllar per la salut de les persones mitjançant la promoció d'activitats saludables entre la població i vetlla per les condicions de salubritat de l'entorn. S'encarrega de les qüestions relatives a la tinença d'animals de companyia i del seu cens. Gestiona el control de plagues i de salubritat de les instal·lacions públiques. S'encarrega també del control sanitari d'establiments i activitats. Les seves activitats les realitza en coordinació amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya i d'acord amb les seves directrius.

L'Àrea de Salut Pública col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració que ostenta les competències en matèria de sanitat i salut
pública, per tal millorar la qualitat de l'atenció sanitària i dels equipaments del municipi.


Salut Pública

 • Registre establiments minoristes d'alimentació, prèvia sol·licitud declaració responsable d'inici d'activitats.
 • Inspecció i sanció establiments minoristes d'alimentació (àmbit municipal)
 • Control de legionel·losi i control de plagues en edificis públics
 • Coordinació serveis preventius en actes públics
 • Coordinació de campanyes donació de sang
 • Coordinació de campanyes de fluoració infantil a les escoles
 • Promoció i coordinació de campanyes de sensibilització ciutadana
 • Coordinació Creu Roja cursos promoció voluntariat
 • Coordinació amb empresa adjudicatària de la gestió del cementiri

Animals domèstics

 • Cens municipal d'animals de companyia i registre ANICOM (Generalitat de Catalunya)
 • Autorització sanitària municipal per a nuclis zoològics
 • Tramitació de llicències per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos
 • Coordinació amb Policia Local recollida animals de companyia abandonats
 • Seguiment protocols de mossegades