Àrea de Desenvolupament Econòmic

Pol Ejarque

Regidor responsable: Pol Ejarque

Grup polític: PDeCAT

Correu: pejarque(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

S'encarrega de la dinamització sòcio- econòmica del municipi, contribuint a la generació i manteniment dels sectors productius: empresarial, emprenedoria, serveis, comerç i turisme. Així mateix, s'encarrega de les polítiques actives d'ocupació, gestionant la borsa de treball municipal.

D'altra banda, desenvolupa activitats i iniciatives turístiques que donin a conèixer el municipi a través del seu patrimoni històric i natural.