Àrea d'Esports

Regidor responsable: Arturo Martínez i Laporta

Grup polític: ERC

Correu: amartinez(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Promou la pràctica de l'esport entre la ciutadania, col·laborant amb totes les entitats esportives del municipi i gestionant directament les activitats esportives municipals, amb l'objectiu de completar l'oferta esportiva a la població, amb especial atenció a col·lectius específics i a modalitats esportives no ofertes per les entitats. Convoca i lidera el Consell Municipal d'Esports.

Serà la responsable del control, programació i gestió de totes les instal·lacions esportives de titularitat municipal. Anualment, convoca i atorga les subvencions destinades a les entitats esportives del municipi.


Activitats esportives municipals

El període d'inscripcions comença el dia 7 de setembre, de 9 a 13 h de dilluns a divendres al pavelló municipal.  

Tríptic inscripció

Modalitats de pagament

Ordre de domiciliació bancària

Sol·licitud de bonificacions

Full de baixa

Instal·lacions esportives municipals