Àrea d'Esports

Regidor responsable: Arturo Martínez i Laporta

Grup polític: ERC

Correu: amartinez(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Promou la pràctica de l'esport entre la ciutadania, col·laborant amb totes les entitats esportives del municipi i gestionant
directament les activitats esportives municipals, amb l'objectiu de completar l'oferta esportiva a la població, amb especial atenció a col·lectius específics i a modalitats esportives no ofertes per les entitats. Convoca i lidera el Consell Municipal d'Esports.


Serà la responsable del control, programació i gestió de totes les instal·lacions esportives de titularitat municipal. Anualment, convoca i atorga les subvencions destinades a les entitats esportives del municipi.