Àrea de Polítiques d'Igualtat

Regidor responsable: Mònica Estrader Rodríguez

Grup polític: CUP

Correu: mestrader(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Redacta, actualitza i implementa el pla d'igualtat i fa el seguiment del seu compliment. Organitza activitats en
col·laboració amb les entitats de dones del municipi i amb d'altres entitats que tinguin per objecte aconseguir un tracte igualitari per a col·lectius en risc de discriminació social.

Té a càrrec seu el serveis de suport jurídic i atenció psicològica a persones en risc de maltractament i s'ocupa de la gestió i programació de l'equipament de Polítiques d'Igualtat situat a la plaça Sant Antoni.