Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a cobrir vacants i/o substitucions d'enginyer industrial, grup de classificació A subgrup A1 per concurs oposició i en règim laboral

  • Oberta
  • Termini Del al