Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Consistori

Nom: Rosa Boladeras i Serraviñals
Grup polític: PSC
Càrrec: Alcaldessa
Àrea d'Urbanisme, Benestar Social i Gent Gran
Correu: rboladeras@corberadellobregat.cat

Nom: Alfredo Prado
Grup polític: PSC
Càrrec: 1r Tinent d'Alcaldessa
Àrea Cooperació i Solidaritat, Ensenyament, Esports, Joventut i Via Pública
i Habitatge
Correu: aprado@corberadellobregat.cat
 
Nom: Andrés Palacios 
Grup polític: GIU
Càrrec: 2n Tinent d'Alcaldessa
Àrea Serveis Públics i Medi Ambient

Correu: apalacios@corberadellobregat.cat
Nom: Ramon Gabarrón
Grup polític: PSC
Càrrec: 3r Tinent d'Alcaldessa
Àrea Finances, Règim Interior i Desenvolupament Econòmic
Correu: rgabarron@corberadellobregat.cat
Nom: Carme Benito
Grup polític: PSC
Àrea Cultura i Polítiques d'Igualtat
Correu: cbenito@corberadellobregat.cat
Nom: Manel Ripoll 
Grup polític: Moviment pel Canvi
Àrea Comunicació, Atenció a la Ciutadania, Salut Pública, Mobilitat i
Seguretat Ciutadana

Correu: mripoll@corberadellobregat.cat
Nom: Montserrat Febrero
Grup polític: Esquerra
Nom: Mercè Rocas
Grup polític: Esquerra
Nom: Jordi Anducas
Grup polític: Esquerra
Nom: Arturo Martínez
Grup polític: Esquerra
Nom: Albert Cañellas
Grup polític: CUP
Nom: Miracle Guerra
Grup polític: CUP

Nom: Xavi Miquel
Grup polític: CUP
Nom: Pol Ejarque 
Grup polític: PDECat


Nom: Jordina Ribó
Grup polític: PDECat

Nom: Alfonso Olarte
Grup polític: PP
Nom: Antonio Moreno
Grup polític: ICV-Movem Corbera

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C