Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Nova oferta formativa a Corbera

Data de publicació: 02.05.18
A partir del proper curs 2018-2019 l'Institut Can Margarit oferirà, dins de la família professional d'informàtica, el cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

El cicle de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, dóna als alumnes que han acabat l’ESO la possibilitat d’obtenir un títol de tècnic. A partir d’aquí poden optar per incorporar-se al món laboral.

El professional de SMX exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió. També poden optar per continuar els seus estudis cursant un cicle formatiu de grau superior o mitjà o batxillerat.


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C