Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Ajuda a persones refugiades

Data de publicació: 17.07.18
Corbera de Llobregat, municipi d'acollida per a les persones refugiades

La Junta de Govern, a proposta de l'Alcaldia, ha aprovat la declaració de Corbera com a municipi d'acollida per a les persones refugiades, i se suma així a la xarxa de municipis-refugi. 

Les persones interessades a col·laborar en l'atenció i ajuda als refugiats podeu omplir la Fitxa d'Inventari confeccionada pel Comitè per a l'Acollida de Persones Refugiades, liderat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Si voleu, al Servei de Polítiques d'Immigració i Ciutadania de l'Ajuntament us ajudarem a omplir la Fitxa d'Inventari (consulteu a l'OAC, Oficina d'Atenció a la Ciutadania), i l'enviarem a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat. Les dades s'incorporaran a l'Inventari de Recursos.

 També podeu col·laborar econòmicament a través dels comptes corrents del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que figuren a l'arxiu "Aportacions Econòmiques" (veure els recursos relacionats).

 Trobareu més informació en els documents adjunts.

RECURSOS RELACIONATS:

- Dret d'Asil (cartell)

- Dret d'Asil (vídeo)

- Acord de Junta de Govern

- Fitxa d'Inventari

- Programa català de refugi

- Aportacions econòmiques


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C