Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Exposició: La indústria tèxtil a L'Hospitalet en mans de les dones

La Revolució Industrial va portar canvis socials de primer ordre, com el naixement d'una nova classe obrera: el proletariat. També va facilitar l'accés de les dones al treball productiu. A Catalunya aquesta industrialització va recaure en el sector tèxtil on el 85% de la mà d'obra era femenina. Exposició cedida per l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
Data:

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C