Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Serveis

Àrea de Polítiques per a la IgualtatServei d’atenció i informació a les dones

Aquest servei ofereix informació i assessorament a totes les dones que realitzin una demanda per una problemàtica personal derivada de la seva condició de dona. Funciona com a punt d'informació sobre temes d'interès en matèria d’igualtat de gènere: drets, formació, ocupació, oci, salut, violència de gènere, associacionisme femení, etc. així com d’ activitats de tipus cultural, lúdic i reivindicatiu promogudes per altres àrees de l’Ajuntament, per entitats o associacions que es celebrin a la mateix municipi, comarca o d’interès específic  en l’àmbit de l’igualtat de gènere. 


Servei d’assessorament jurídic per a dones


El servei ofereix assessorament legal sobre els drets de la dona en diversos àmbits:

Àmbit civil (responsabilitat Civil, contractes de lloguer, successions i herències, indemnitzacions per danys i prejudicis, ...)

Àmbit Penal (judicis de faltes, mesures cautelars, agressions sexuals i violacions, maltractaments)

Àmbit Laboral (acomiadaments improcedents, discriminacions laborals, assetjament sexual,...)

Dret de Família (processos de separació i divorci, adopcions, parelles de fet, mesures provisionals, etc.)

Aquest servei té una participació activa en la Comissió Tècnica de la Xarxa de violència.


Servei d’atenció psicològica per a dones

Realització de teràpies individuals atenent tot tipus de problemàtica psicològica relacionada amb la dona i assistència individualitzada a les dones, en especial en aquells casos que ha sofert maltractaments. Els criteris d’actuació del servei de suport psicològic a la dona de Corbera són els següents:

-Entrevista d’acollida.
- Analitzar el cas i fer una primera avaluació on es determina:

  • Grau d’urgència
  • Derivació als serveis necessaris
  • Programació de visites

Aquest servei té una participació activa en la Comissió Tècnica de la Xarxa de violència.


Servei de suport a l’associacionisme en matèria d’igualtat.

T’interessa algun tema  on creus que hi ha desigualtats entre els dos sexes?
Creus que podria ser d'interès per a d'altres persones?
Vols crear una associació en relació aquest àmbit?
Vine a proposar la teva iniciativa!


L'associacionisme és un instruments de participació ciutadana de continuïtat i projecció a la societat. Per això, des de l'Àrea de Polítiques per a la Igualtat donem suport a les iniciatives de creació de xarxes socials mitjançant ajut tècnic i cedint un espai on reunir-se i desenvolupar les activitats.


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C