Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Hotel d'entitats 'Ca la Badia'

HOTEL D'ENTITATS 'CA LA BADIA'

Què és?


Equipament municipal sociocultural per a la realització d’activitats d’interès social, cultural, lúdic o docent, d’interès per a la majoria de la població.

Espais susceptibles d’utilització

- Locals per a que les entitats puguin ubicar la seva seu social
- Sala d’usos múltiples
- Aula oberta

Tipologies d’ús

- Ús puntual
- Ús permanent

Qui ho pot sol·licitar?

Totes les persones físiques o jurídiques i col·lectius/entitats amb l’objectiu de desenvolupar activitats formatives, culturals, recreatives, socials o de qualsevol altre tipus, que no contradiguin els principis constitucionals i siguin d’interès social o cultural.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment, dins l’horari d’atenció al públic.

On es pot sol·licitar?

A l’Ajuntament de Corbera, c/ La Pau, 5.- 08757 Corbera de Llobregat, amb la instància corresponent
Fes click aquí per descarregar la instància


Requisits a complir pel beneficiari

Obtenir l’autorització prèvia de l’Ajuntament.
Complir el que estableixen les normes d’ús de l’equipament
Fes click aquí per coneixer les normes d’ús de l’equipamentGestió del servei : Àrea de Cultura

Adreça: C/ Anselm Clavé, 6 - C/ Antoni Gaudí, 3

Telèfon: 93 650 02 11 (Ajuntament) - Fax: 93 650 06 62 (Ajuntament)

Correu electrònic: ajuntament@corberadellobregat.cat 

Horari: Per fer les sol·licituds al registre de l’Ajuntament l’horari és de dilluns a divendres de 8.30 a 20 h


A qui s'adreça: Tothom

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C