Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

10 de juliol de 2012

SESSIÓ PLENÀRIA 10 DE JULIOL DE 2012


1. Aprovació acta sessió anterior


Aprovada per unanimitat


2. Especials assabentaments


3. Modificació de crèdits 10/2012


Aprovat amb el vot favorable de PP, Esquerra, CIU i PSC-GIU i el vot desfavorable d'ICV-EUiA-E i COIC.


4. Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2012


Aprovada amb el vot favorable de PP, Esquerra, CIU i PSC-GIU i el vot negatiu d'ICV-EUIA-E i COIC.


5. Derogació OF 9 (autotaxi) i modificació OF 29 (taxa transport escolar)


Aprovada la derogació de l'OF 9 per unanimitat


Aprovada la modificació de l'OF 29 amb el vot favorable de CIU i PSC-GIU, l'abstenció del PP i el vot negatiu d'ICV-EUIA-E, COIC i Esquerra.


6. Inoació expedient contracte de gestió integral del servei de l'enllumenat públic i de serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions del municipi de Corbera de Llobregat


Aprovada amb el vot favorable de CIU , PSC-GIU i PP i el vot negatiu d'ICV-EUiA-E, COIC i Esquerra.


7. Aprovació del reglament del mercat de venda no sedentària


Aprovada amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU, Esquerra i PP, l'abstenció d'ICV-EUiA-E i el vot negatiu del COIC.


8. Moció d'adhesió a la petició impulsada per la Plataforma Aigua és Vida instant a la Generalitat de Catalunya que eviti una externalització dels serveis que fins ara ha ofert l'empresa pública Aigües Ter Llobregat (ICV-EUiA)


No aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUIA-E, COIC, PP i Esquerra i el vot negatiu de CIU i PSC-GIU.


9. Moció sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent a la immersió lingüística (ESQUERRA)


Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, COIC, Esquerra, CIU i PSC-GIU i el vot en contra del PP.


10. Moció sobre la disconformitat amb els acomiadaments de les treballadores de les escoles públiques (ICV-EUiA-E, ESQUERRA I COIC)


No aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUIA-E, COIC, PP i Esquerra i el vot negatiu de CIU i PSC-GIU.


11. Moció sobre la prestació del servei de subministrament d'aigua en alta al municipi (PSC-GIU, CIU). Punt d'urgència


Aprovada amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU i PP i l'abstenció d'ICV-EUiA-E, COIC i Esquerra.


12. Modificació de la plantilla pressupostària 2012 (punt d'urgència)


Aprovada amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU, PP i COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E i Esquerra.


13. Precs i preguntes


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C