Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

31 de gener de 2012

SESSIÓ PLENÀRIA 31 DE GENER DE 2012


1. Aprovació actes sessions anteriors


Aprovada per uninimitat la primera i la segona aprovada amb els vots a favor d'ICV-EUiA-E, COIC, Esquerra, CIU i PSC-GIU i l'abstenció del PP.


2. Modificació de crèdit número 2/2012


Aprovada amb el fot favorable de PP, CIU i PSC-GIU,l'abstenció d'ICV-EUiA-E i COIC i el vot en contra d'Esquerra.


3. Modificació ordenança fiscal número 31 "Taxa estacionament zona blava".


Aprovada amb el vot favorable de CIU i PSC-GIU, l'abstenció de PP i el vot en contra d'ICV-EUiA-E, COIC i Esquerra.


4. Sol·licitud desafectació habitatge conserge escola Jaume Balmes


Aprovada per unanimitat


5. Aprovació del Pla Intern d'Igualtat 2012


Aprovada per unanimitat


6. Moció per a la creació de l'Associació de Municipis per la Independència (Esquerra)


Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, Esquerra, CIU i l'abstenció de COIC, PP i PSC-GIU.


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C