Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

8 de novembre de 2011

SESSIÓ PLENÀRIA 8 DE NOVEMBRE DE 2011


01. Aprovació de l'acta de la sessió anterior


Aprovada amb els vots a favor de ICV-EUiA-E, PP, ERC, CIU i PSC-GIU i el vot en contra del COIC.


02. Pressa de possessió regidora municipal


03. Assabentament renúncia regidor municipal


04. Modificació de crèdits 15/11


Aprovada per unanimitat


05. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2011


Aprovada per unanimitat


06. Modificació concessió recollida d’escombraries i neteja de la via pública


Aprovada amb el vot favorable de COIC, PP, ERC, CIU i PSC-GIU i el vot en contra d’ICV-EUiA-E.


07. Aprovació modificació Ordenances Fiscals 2012


Aprovada amb el vot favorable de COIC, PP, CIU i PSC-GIU i el vot en contra d’ICV-EUiA-E i ERC.


08. Aprovació del manual d’actuació bàsic i del manual d’actuació específica per emergències en àrees de pública concurrencia: Festa Major de Sant Antoni.


Aprovada per unanimitat


09. Precs i preguntes


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C