Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió urgent, mitjançant concurs oposició, de plaça de Cap de recursos Humans, funcionari, en règim d’interinitat, fins cobertura definitiva de plaça

El termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 19 de novembre

Recursos relacionats

  • Publicació BOPB
     pdf  Arxiu PDF (284,01 Kb) - Data de publicació: 08.11.18
  • Sol·licitud
     pdf  Arxiu PDF (103,53 Kb) - Data de publicació: 09.11.18

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C