Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Convocatòria 2019 dels ajuts a la gestió forestal per a titulars de finques privades

Convocatòria 2019 dels ajuts a la gestió forestal per a titulars de finques privades
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 25.04.19
S'obre la convocatòria d'enguany dels ajuts a la gestió forestal per a titulars de finques privades.
El termini de sol·licitud en tots el casos finalitza el 13 de maig1) REDACCIÓ DE PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL, PLANS SIMPLES DE GESTIÓ FORESTAL I PLANS CONJUNTS


    Termini de sol·licitud: 13/5/19
    On i com fer la sol·licitud: http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_02_serveis_tramits/cpf_tramits/detall/21051-ajuts-instruments-ordenacio-forestal-tit-privada-2017?moda=1
    Convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846679
    Termini d'execució: 30/9/20
    Avantatges de tenir un pla tècnic aprovat per al propietari / titular del bosc: http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_03_linies_actuacio/planificacio-forestal/cpf_quins_avantatges_iof_aprovat/

2) MILLORA DE CAMINS I ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA
   
    Termini de sol·licitud: 13/5/19
    On i com fer la sol·licitud:  http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_02_serveis_tramits/cpf_tramits/detall/20990-Ajuts-a-la-gestio-forestal-sostenible-en-finques-de-titularitat-privada-2017
    Convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846598
    Termini d'execució: 30/9/20
    Accions subvencionables:
        Millora de la xarxa viària forestal.
            - Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.
            - Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.
            - Actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.
        Actuacions silvícoles de millora.
            - Aclarida de plançoneda.
            - Aclarida de millora.
            - Tallada selectiva.
            - Selecció de tanys.
            - Podes de formació i de qualitat.
            - Estassada de sotabosc.
            - Pela del suro de qualitat reduïda i/o suro cremat i/o espelagrinatge i/o suro de qualitat reduïda de més de 20 anys des de l'última lleva.
            - Tractament fitosanitari per a la lleva del suro.
            - El desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.3) REFORESTACIONS I PRODUCCIÓ DE TÒFONA


    Termini de sol·licitud: 13/5/19
    On i com fer la sol·licitud:  http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_02_serveis_tramits/cpf_tramits/detall/20990-Ajuts-a-la-gestio-forestal-sostenible-en-finques-de-titularitat-privada-2017?moda=4
    Convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846623&language=ca_ES 
    Termini d'execució: 15/11/20
    Accions subvencionables:
        Reforestacions
            - Plantacions de coníferes i planifolis.
            - Reposició de fallades.
            - Manteniment de plantacions.
            - Instal·lació d'elements individuals de protecció contra la fauna.
        Producció de tòfona negra (Tuber melanosporum)
            - Plantació d'espècies del gènere Quercus micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum).
            - Instal·lació d'elements de protecció col·lectius contra la fauna en les plantacions d'espècies micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum).
 

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C