Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Des del dia 22 de juny fins al 9 de setembre, l’horari de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania serà de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30h

Notícies

AEM 2016-2017
  • Activitats Esportives Municipals
    S'obre el plaç d'inscripció de les activitats esportives organitzades des de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat
Obres carrer Raval 1
  • Anunci de cobrament relatiu als rebuts d'IAE 2016
    Es comunica, en relació amb els tributs de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l'any 2016 i quan es tracti de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptatòria de les quals correspon a l'Administració Tributària de l'Estat, el...
shopping niggt
Banc de sang i teixits
  • Campanya de Donació de Sang. Juliol 2016
    El dia 16 de juliol va haver una nova campanya de donació de sang a Corbera a la Fira de Barraques en el marc de la Festa Major. Durant la jornada, 64 persones van fer la seva donació. D'aquestes, 10 van donar sang per primera vegada.
participatius
concurs carrers
concurs balcons
concurs aparadors

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C