Formació per a empreses: Aspectes fiscals, laborals i mercantils

i

OBJECTIU:

Adquirir coneixements bàsics dels àmbits fiscal, laboral i mercantil per tal que la persona emprenedora sigui capaç de donar resposta a les situacions, tràmits i obligacions del dia a dia, i pugui resoldre o ser interlocutor vàlid en els temes d'aquests àmbits que se li vagin presentant en desenvolupar l'activitat empresarial.

CONTINGUTS

Sessió 1:

 • Coneixements bàsics de fiscalitat. Tràmits d'alta a Hisenda. Sistemes de tributació IRPF.
 • Tributació per Impost de Societats. Diferències entre IRPF i IS.
 • Liquidacions trimestrals. Retencions.
 • Sistemes de liquidació d'IVA.
 • Coneixements bàsics en l'àmbit laboral: tràmits d'alta al RETA. Sistemes de cotització.
 • Quota a abonar. Bonificacions. Tarifa plana. Simultaneïtat d'inscripció a ambdós règims.
 • Supòsits d'inscripció al Règim General.
 • L'autònom depenent. L'autònom col·laborador.
 • Contractació de treballadors. Tipus de contractes.


Sessió 2:

 • Coneixement dels documents bàsics de gestió de l'empresa: factura, factura simplificada i rectificativa.
 • El pressupost, la comanda i l'albarà.
 • La proposta de contracte. Quin ha de ser el contingut d'un contracte. Com negociar un contracte.
 • Anàlisi dels següents contractes: lloguer per activitat, compravenda, agència, distribució i franquícia.
 • Modalitats de resolució de conflictes: mediació, arbitratge i via judicial.
 • Resoldre i analitzar casos pràctics sobre els continguts treballats.

INSCRIPCIONS: https://forms.office.com/e/aLs3f6pA0i

Es respectarà l'ordre d'inscripció fins completar l'aforament màxim.

Sala Polivalent de la Biblioteca Can Baró

De 16 a 20:00 h