Donació de sang

Societat Diadema (c. Sant Antoni, 30)

De les 10 a les 14 hores