Les suites per a dos pianos de Rachmaninov amb Marc Pusó i Pep Pérez (5è cicle de concerts Sons Corbera)

Entrada lliure. Taquilla inversa

Monestir de Sant Ponç

20.30h