Com ser un venedor efectiu?

Del al

Definir clarament què i qui és el venedor, quines han de ser les seves característiques i com ha de desenvolupar la seva tasca buscant el millor benefici per ell i per la seva empresa. 

- Definir les funcions i el paper del venedor al llarg de tot el procés de la venda. 

- Mostrar les diferències entre el venedor efectiu i qui no ho és. 

- Clarificar quan acaba el procés de la venda. 

Espai C

AJORNAT