Bioblitz metropolità

Jugatecambiental

Ciència per a tots! A la recerca d’animals

Parc de les Palmeres

De les 11.30 les 13.30h