Matins en xarxa

Gestió de conflictes o com arribar a acords

Inscripcións als emails: empresa(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat/comerc-e(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Formacions online

De 8.30 a 9.30h

Recursos relacionats