Les joguines són sexistes

Taller online per a famíllies

Cal confirmar assistència: afa@escolaelcorb.cat

A les 20.00 h