Festa Major 2022. Activitats del dia 14 de juliol

Pregària de la novena

Inici de la PREGARIA DE LA NOVENA. (Cada dia Repic de campanes fins divendres 22 de juliol)

Lloc: Parròquia Santa Maria

Parròquia Santa Maria

20.00 h