Noies de calendari

Teatre

Teatre Societat Diadema

A les 20.00 h