De cabàs en cabàs... I bona compra faràs!

Jugateca ambiental

Parc de les Palmeres

De les 11.00 a les 13.30 h