Cultura de Pau

, , i

Temari:

  1. Aprofundiment en els Codis Ètics Essencials i els pilars de la Cultura Bioregenerativa
  2. Ciència, Arts i Espiritualitat versus Cientifisme i Tecnocràcia.
  3. Conclusions i propostes.

Sala polivalent de la Biblioteca de Can Baró

A les 11.00 h