Jugatecambiental. Experiments sobre la contaminació de l'aire

Parc de les Palmeres

D'11.30 a 13.30h