Claus per portar una bona gestió de tresoreria

Des de l'Ajuntament de Corbera i amb el suport de la Diputació de Barcelona us posem a disposició aquesta formació gratuïta per millorar la gestió dels vostres negocis i projectes.

Tant si porteu directament la vostra gestió econòmica com si ho feu a través d'alguna gestoria és important conèixer en detall les despeses i ingressos que s'han d'afrontar a curt, mitjà i llarg termini, així com controlar la comptabilitat pròpia.

Recurs pel Suport al Teixit Empresarial

TÍTOL "Claus per portar una bona gestió de tresoreria"

Dia: Dimarts 16 d'abril de 2024
Hora: 16:00 a 20:00
Lloc: Sala Polivalent de la Biblioteca Can Baró (Corbera de Llobregat)

Inscripcions: https://forms.office.com/e/aLs3f6pA0i / empresa@corberadellobregat.cat / 610 410 998 (WhatsApp)

DURADA TOTAL (HORES): 4

CONSULTORA: Elisabet Bach Oller (Elisabet Bach Consultoria)

CONTINGUTS:

1- La importància del sistema de tresoreria.
2- Conceptes previs: despeses i ingressos versus pagaments i cobraments.
3- Principals errors a evitar en la planificació de la tresoreria.
4- Tractament de les inversions en la planificació de la tresoreria.
5- El moviment de l'IVA i la tresoreria.
6- El seguiment del dia a dia de la tresoreria.
7- Criteris de finançament.
8- Cas pràctic.
9- Conclusions.

OBJECTIUS:

- Entendre els conceptes que hi ha darrere la planificació de la tresoreria d'un negoci.
- Conèixer els mecanismes per realitzar una planificació adequada de la tresoreria, de manera que ofereixin una visió de conjunt d'un període de temps.
- Facilitar el seguiment d'aquesta tresoreria en el seu dia a dia.
- Incorporar criteris de selecció amb relació al finançament de les necessitats de liquiditat de l'empresa.
- Reflexionar sobre la incidència de la situació actual en la planificació de la tresoreria i en el seu dia a dia.

PERFIL PARTICIPANTS:

Persones professionals que gestionen el seu negoci i microempreses que no porten una planificació de la seva tresoreria i volen incorporar aquesta eina en la
seva gestió, així com fer-ne seguiment.

METODOLOGIA:

La metodologia de treball és totalment pràctica . Es combinen les exposicions teòriques i els exemples pràctics basats en casos de microempreses, pimes i persones autònomes, per facilitar la comprensió dels aspectes que es treballen. Es promou la participació de les persones participants: dinàmica de preguntes i respostes sobre situacions en què es troben en el seu dia a dia. Aquesta participació també promou l'aprenentatge col·laboratiu de tot el grup. El material de suport incorpora els exemples treballats
 

Sala Polivalent Biblioteca Can Baró

De 16 a 20:00