Donació de sang

Heu de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.

Sala de Plens de l'Ajuntament

De 17 a 21h