Món Físic, una entitat que dona formació en defensa personal exclusiva per a dones

Món Físic és una entitat que ofereix formació en defensa personal per a noies i dones a partir de 15 anys.  Des de Món Físic proposen un sistema d'autodefensa i desenvolupament personal que té com a nucli doctrinal el Muay Thai, el Karate i el Aikijutsu.

Es tracta d'unes classes on es combina preparació teòrica, física i psicològica que tenen dos objectius principals:
- Donar eines per detectar una situació de perill.
- Aconseguir una bona resistència mental i física per poder evitar-la, i si fos necessari, afrontar-la.
La part teòrica se centra en el coneixement del cos humà, dels punts més vulnerables i més forts; així com també en els signes d'alarma que hem de tenir en compte quan ens sentim amenaçades i tot aquells passos que s'han de seguir per evitar la confrontació amb l'atacant.

A la part pràctica es desenvolupen una sèrie de tècniques extretes de diferents arts marcials que poden servir per fer front a una agressió.  Aquí també s'inclouen exercicis per augmentar la resistència física.
El treball de la part psicològica és el nostre tret distintiu, i on som pioners. A algunes classes es treballa el control de l'estrès davant d'una agressió (D.E.A.A); a través de simulacres de situacions reals de perill. Així mateix, es treballen estratègies de prevenció i de fugida. D'aquesta manera les alumnes es poden fer una idea de com podrien comportar-se davant d'un perill real i treballar les seves febleses (tant in situ com en altres contextos). Són moments on els instructors han d'estar especialment alerta ja que les reaccions de les alumnes poden ser molt variades i cal assegurar-se que tot i l'estrès del moment (que és el que ajuda a aprendre a reaccionar en situacions reals) les noies
se sentin relativament còmodes.
Per aquest motiu es torna imprescindible tenir un equip de professionals altament qualificats, no només per la seva expertesa en diverses arts marcials sinó també amb experiència i una sensibilitat especials vers al tema de la violència contra la dona.

Món Físic ens vam estrenar a Corbera amb una classe gratuïta a la que van assistir una trentena de dones.  En aquesta primera experiència, la psicòloga Laura Rovira Gonzalez, de l'Institut Psicològic Alvarez-Rovira,  va explicar com reacciona el nostre cervell davant d'una agressió i quins són els mecanismes per controlar l'estrès i evitar un bloqueig que pot resultar fatal.

L'instructor de l'activitat física, Israel Fernández Calero, va centrar la classe en mostrar tàctiques que permeten fugir i defensar-te davant d'un agressor.

Per a més informació sobre les nostres activtats cliqueu aquí