Mesures específiques de protecció en relació a la influença aviària a Corbera de Llobregat

Segons l'Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació APA782/2022, de 5 que modifica l'Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació a la influença aviària, el municipi de Corbera de Llobregat s'inclou com a Zona d'Especial Risc.

La variant d'alta patogenicitat de la Influença (IAAP) produeix una malaltia greu, especialment pel que fa a les aus de corral a causa de la seva elevada virulència i ràpida difusió.

Les aus migratòries són el principal reservori de la malaltia. El contacte directe i/o indirecte entre les aus silvestres portadores del virus o afectades per la malaltia i les aus de corral és la principal via de transmissió de la malaltia.

El risc d'introducció de la malaltia i de la circulació del virus a Catalunya és elevat a causa d'esdevenir geogràficament part de la ruta migratòria de les aus del nord i centre d'Europa, per la presència d'aiguamolls i zones lacustres i costaneres.

Recordem la obligatorietat i la importància de tenir registrades totes les explotacions, especialment les d'autoconsum. Per fer-ho cal que ho comuniqueu a l'Oficina comarcal del DACC del Baix Llobregat

Aprofitem per adjuntar un tríptic informatiu sobre la cria d'aus per autoconsum a Catalunya.

Recursos relacionats