Exposició pública de les llistes pel sorteig dels candidats per formar part del jurat popular pels anys 2023-2024

La consulta de les dades s'ha de fer de forma personal, prèvia presentació del DNI, carnet de conduir o passaport a les oficines de l'OAC d'aquest Ajuntament en horari: dilluns i divendres de 8.30 a 14 h. i dimarts, dimecres i dijous de 8,30 a 18 h., fins el 21 de setembre.