Aprovació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat ha aprovat el reglament de prestacions socials de caràcter econòmic per a l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc d'exclusió social.  Els ajuts regulats en aquest reglament tenen l'objectiu de pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies de caràcter urgent i, a mig i llarg termini, promoure l'assoliment d'una autonomia econòmica i social.

El reglament regula la relació entre l'administració i la ciutadania en matèria d'objectivitat, transparència, proporcionalitat, bona fe i eficiència dels serveis públics en un àmbit tan sensible com és de l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

L'article 2 del reglament especifica les diferents modalitats de prestació que poden ser per urgència social i/o temporals, i cobreixen aspectes bàsics com l'alimentació, l'allotjament o el manteniment dels subministraments bàsics.

L'article 7 regula els requisits per accedir a les prestacions i les obligacions dels usuaris de les mateixes i l'article 8 detalla els criteris d'atorgament.

El reglament també regula el procediment de concessió i la forma com s'ha de fer la sol·licitud. 

Trobareu el document complet en els documents adjunts i clicant aquí

Recursos relacionats