Recollida de residus: Què son les caracteritzacions?

Que són les caracteritzacions en la recollida de residus? Les caracteritzacions són operacions de triatge manual de residus, que es realitzen per empreses externes amb l'objectiu de determinar el tipus, la composició i proporció dels diferents components d'una mostra de residus.

Quan es fa la caracterització de la fracció orgànica, s'obtenen les dades dels materials compostables recollits i de la fracció d'impropis (residus que s'han dipositat de forma equivocada i que no corresponen a la fracció en qüestió ). D'aquesta manera s'obtenen els índexs de la qualitat de la fracció orgànica recollida.

Si comparem els resultats de la recollida Porta a Porta d'enguany respecte a la recollida amb contenidors oberts a via pública de l'any anterior i primer trimestre del 2022, observem com la qualitat ha millorat substancialment, ja que s'ha passat d'una mitjana del 7,97% d'impropis a un 2,14% essent la majoria d'aquests bosses de plàstic i plàstic film.

Abans de la implantació del sistema Porta a Porta la quantitat de fracció orgànica recollida era d'uns 25.000 quilos mensuals i amb la implantació del Porta a Porta, la recollida está per damunt dels 100.000 quilos mensuals.