Estratègies dels arbres per fer front a la sequera i les altes temperatures

Les onades de calor i la sequera que hem patit aquest estiu són, en bona part, conseqüència del canvi climàtic. Molts experts adverteixen que aquestes onades de calor cada cop començaran abans, seran més freqüents i més severes. 

Els arbres, com la resta d’èssers vius, també pateixen les elevades temperatures i l’escassetat de pluges. 

Per fer front a aquestes situacions d’estrès, poden adoptar diferents estratègies com desprendre’s de forma sobtada de part de les seves fulles. D’aquesta manera poden suportar millor les pèrdues d’aigua per evotranspiració. Aquest fenòmen és habitual en espècies com el plàtan d’ombra, però també els roures o fins i tot els pins poden alliberar part del seu fullatge en situacions crítiques. 

Altres adaptacions dels arbres a la manca d’aigua són la profunditat de les arrels (els exemplars sotmesos a un major dèficit hídric sovint presenten arrels més profundes) o una disminució del creixement en anys de sequera, que queda palès quan s’estudien els anells dels arbres.