Campanya per fomentar la reutilització del residu tèxtil

El Pla d’Acció d’Economia Circular de la Unió Europea, estableix l’obligatorietat de recollir selectivament els residus tèxtil a partir de l’1 de febrer de 2025. Així, des de les àrees de Cooperació i Medi ambient juntament amb Solidança, s'ha iniciat una campanya de sensibilització i recollida de roba per tal de fomentar la reutilització i el reciclatge del residu tèxtil.

Cal recordar que Corbera disposa de contenidors selectius d’aquest tipus de residus. Actualment, hi ha 15 contenidors repartits entre el nucli urbà (4) i urbanitzacions (11), a banda de la deixalleria municipal.

Per facilitar encara més aquesta recollida selectiva, s’han instal·lat nous contenidors en escoles, instituts i equipaments municipals, que són: 

- Casal de Les Magnolies

- Pavelló Municipal d’Esports

- Escola Bressol ‘El Petit Corb’

- Escola ‘El Corb’

- Institut Corbera
 

Pel que fa a les dades de recollida de roba a Corbera, l'any 2021 es va produir un d'un 23% respecte al mateix període de l'any anterior, arribant doncs a recollir un total de 55.944 kg durant el 2021. Aquest gran augment ha fet assolir els 3,95 kg/hab/any, una molt bona dada de recollida i per sobre de la mitjana catalana (2,51 kg/hab/any).

La gestió d'aquesta fracció la realitza l'associació Solidança, que en col·laboració amb Serveis Socials de Corbera ha realitzat 1 itinerari d'inserció personalitzat amb persones de situació de vulnerabilitat social gràcies al residu tèxtil recollit. A més, a través del programa Incorpora i dels programes propis d'inserció de Solidança, durant el 2021, 2 persones del municipi han estat inserides laboralment. També durant el 2021 s'han entregat 124,2 kg de roba a serveis socials.