El poder persuasiu de la càmera

Ha començat el curs el poder persuasiu de la càmera.

A la primera sessió els i les alumnes han entrat ja en els continguts bàsics per adquirir qualitat tècnica i millorar la manera de transmetre un missatge a través d'imatges en moviment.

El poder persuasiu de la càmera amb en Josep Maria Serra et permet aprendre una altra manera de mirar, com ell explica la qualitat del rodatge no està exclusivament a la càmera sinó a l'ull de la persona que mira.

Cada dimecres a l'Espai C i durant 10 sessions es portarà a terme el primer nivell d'aquesta formació, esperem que l'alumnat gaudeixi i aprofiti aquesta formació.