L’Orant de Corbera per la pau

El proper diumenge, 4 de desembre a les 12 hores, es farà a la rotonda Hans Christian Andersen de Corbera de Llobregat, la inauguració de l'obra de l'escultor Phillipe Lavaill. 

La lluita i l'esperança vers tots els entrebancs que hom pot trobar al llarg de la seva vida constitueixen el nucli argumental, el significat de la figura que formarà part a partir d'a-questa inauguració del paisatge urbà de Corbera de Llobregat. 

La salut i la pau són objectius que, invocats des d'aquesta magnífica escultura, transme-ten la voluntat de crear un nou món lliure d'amenaces.

L'acte és obert a tothom!