Impuls al canvi en el sistema de recollida de residus municipals

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han establert un conveni amb l'objectiu d'impulsar el canvi en el sistema de recollida de residus municipals i per a l'harmonització de les taxes de recollida i tractament de Residus i que té per objecte regular la col·laboració en les actuacions de millora que s'emprenguin i que comportin una reducció en el cost de tractament dels residus municipals.

Així doncs, per part de l'ajuntament s'ha elaborat un document estratègic de les actuacions que fins ara s'han dut a terme així com les futures per seguir consolidant la millora dels resultats de la recollida selectiva.

Per la seva banda, l'AMB ha fet una valoració de l'aportació a fer al municipi de Corbera de Llobregat en base a la variació en l'aportació de residus a tractar al sistema metropolità per enguany. Una xifra que aquest 2022 serà de 303.326,30 €, que es rebran durant l'any 2023. Aquesta xifra variarà a partir del segon any de conveni.

La durada d'aquest conveni serà de quatre anys, prorrogables per quatre anys més.