La deixalleria municipal serveix de punt d’emergència per a la recollida d’escombraries

La deixalleria municipal és  una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Des de la posada en marxa del sistema Porta a Porta la deixalleria també serveix com a punt d'emergència per recollir les restes orgàniques, inorgàniques, paper i cartró  i tèxtil sanitària totes aquelles persones que, pel motiu que sigui, no poden fer us del servei habitual.

Per a més informació sobre els serveis que ofereix la deixalleria municipal cliqueu aquí