Talls de trànsit a Les Cases Pairals

Dimecres 11 de gener es procedirà a la tala d’uns pins al circuit de Cases Pairals.  Aquests pins es troben al costat del cablejat de l’enllumenat públic i per tant, es fa necessari l’ús d’una grua.

Durant els treballs de tala és possible que s’hagi de tallar, de forma intermitent, una dels dos carrils del circuit. Els mateixos treballadors de l’empresa encarregada de la tala gestionaran el pas intermitent de vehicles per tal que l’afectació al trànsit rodat sigui mínima.